Ze sporu o způsob, jak řešit migrační krizi, se stal daleko vážnější spor o fungování Evropské unie. Zatímco Evropská komise se dovolává respektu k usnesení, které bylo prosazeno silou, nikoli konsenzem, tři členové klubu evropských států se dovolávají respektu k principu rovnosti a svrchovanosti jednotlivých členů unie.

Není pochyb o tom, že nás Soudní dvůr EU shledá vinnými, neboť stejný soud už zamítl stížnost na způsob, jakým bylo o programu přerozdělování migrantů rozhodnuto. To bude mít politické důsledky. Především se naši politici octnou pod tlakem veřejného mínění, které má již nyní výhrady vůči tomu, jak EU funguje.

Od referenda o brexitu je zřejmé, že se EU musí změnit, nemá-li se rozpadnout. Představa Evropské komise, že jejím posláním je přivádět potížisty k poslušnosti, je krátkozraká. Povede to pouze k tomu, že peskovaní členové druhé kategorie budou vážit pozitiva a negativa členství a místo chladné rozvahy přijdou ke slovu emoce. Evropa stojí před nečekaným problémem: Jak zabránit Evropské komisi v rozvracení Evropské unie?