Případů, kdy tato soudkyně nerespektovala závazné právní názory nadřízených soudů, je už celá řada. Nakonec vždy nezbylo, než jí případy po letech odebírat a svěřovat je kompetentnějším kolegům. Kárná žaloba se tedy přirozeně nabízela.

Ivan Hoffman
Den Ivana Hoffmana: Sebeurčení Katalánců

Ve většině zaměstnání se za neschopnost či porušování předpisů dává výpověď, aniž by to budilo nějaké emoce. U soudců je to složitější. Jejich rozhodování musí být nezávislé a je ve veřejném zájmu, aby jejich případné odvolání bylo komplikované. Na druhé straně veřejnost od lidí v justici očekává soudnost a elementární stavovskou hrdost, kvůli které se od neschopných kolegů distancují. Když ministr konstatuje, že kvůli jednotlivé soudkyni je ve společnosti ohrožena „důvěra v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů“, je těžké si představit, že by se jí správní soud zastal.

Ivan Hoffman
Den Ivana Hoffmana: Co s OSN?

Pokud se apeluje na občana, aby ctil principy právního státu, pak úkolem státu je zajistit, že výklad práva není v rozporu se zdravým rozumem, že rozsudky jsou srozumitelné, logické. Od soudce čekáme moudrost. Soudce, kterého moudrost nezdobí, není pouze zbytečný, je rovnou nežádoucí. Na rozhodnutí ministra spravedlnosti žalovat soudkyni je zvláštní jen to, že nevyužil možnost dočasně ji zprostit funkce.