S člověkem je na této planetě zkušenost spíše špatná. Zachrání toho před člověkem méně, než člověk zničí a vyhubí. Zatímco v roli milovníků a ochránců přírody vystupuje hrstka nadšenců, podmaňování si přírody a přírodního bohatství, jakož i devastace původní fauny a flóry, je hlavní náplní lidské činnosti.

Než se nosorožec Sudán stal „skvělým ambasadorem svého druhu“, ocitl se jeho druh v beznadějné situaci, kdy už upozorňování na jeho kritickou situaci bylo k ničemu.

Tuponosí nosorožci nedoplatili pouze na lidskou krutost a bezohlednost. Osudnou se jim stala i alibistická mantra, že příroda si s aktivitou člověka poradí. Kdo varuje, že si lidstvo pod sebou podřezává větev, platí zpravidla za panikáře, který schopnost člověka škodit přírodě domýšlivě přeceňuje. Podobně, jako svou schopnost přeceňují ti, co chtějí poroučet větru, dešti. Nosorožce severní bílé vyhubil mix lidské krutosti a naivity.