Výjimku už mají Kanada a Mexiko. A slyšíme, že o výjimku usiluje také Evropská unie. Situace je nepřehledná, budoucnost nejistá.

Zavedení cel je vyhlášením obchodní války. Na clo se odpoví clem, což bude mít za následek další clo a než se nadějeme, volný trh vezme za své. Odbourávání celních bariér souviselo s ekonomickou globalizací, jde o spojené nádoby.

Záměrem chránit americký zájem tedy Trump současně říká, že v zájmu USA není globalizace. Máme Trumpovi rozumět tak, že se z lídra globalizace stali Američané její obětí? Anebo jim zisk z globalizace připadá nedostatečný? Zachraňuje Trump Američany, anebo je nakonec poškodí?

Pokud se Trump rozhodne právem silnějšího jednostranně měnit pravidla hry, riskuje tím globální vzpouru. Může se ukázat, že Amerika je na svých obchodních partnerech závislejší, než je svět závislý na Američanech. Že by si toho byl Donald Trump vědom? Že by vyhlašoval obchodní válku s tím, že chce učinit USA lídrem lokalizace? Nejhorší je, že nevíme, zda přihlížíme ekonomickému trendu anebo nekompetentnímu kutilství!