V červnu souboj mezi fotbalovým obchodníkem a fotbalovým diplomatem skončil patem, když Čechy trvaly na Malíkovi a Morava na Fouskovi. Opakovaný pat už by byl s ohledem na potřebu jednat s UEFA či s komerčními partnery trapný, nicméně reálně hrozí.

Fotbalová asociace bude před volbou předsedy řešit změnu volebních pravidel. Projde-li nápad přidat k tříkolové volbě kolo čtvrté, kdy se hlasy sečtou bez ohledu na to, zda jsou z Čech či z méně početné Moravy, předsedou se stane favorit Romana Berbra Martin Malík, šéf společnosti STES, spravující televizní a marketingová práva k fotbalu. Protože se tento výsledek dá čekat, pravidla se nejspíše změnit nezdaří.

Pat by nejspíše odvrátila nominace kandidáta, na kterém by byla všeobecná shoda a shoda by se našla snáze, kdyby delegáti na úvod valné hromady vyloučili z fotbalové asociace pana Romana Berbra. Tomu by ale musela předcházet kompletní výměna delegátů.

Problém fotbalu je, že se v něm točí příliš velké peníze. V důsledku toho funkcionářům jde o ovládání fotbalu, místo toho, aby jim šlo o hráče, kteří ovládají fotbal. Je to jako s politikou, ale smutnější, protože na fotbale doopravdy záleží.