Případů, kdy veřejný zájem stojí proti zájmu soukromému, je u výkupů pozemků pouze jedno procento. Ale hlavně u prioritních staveb, které se spekulantům a potížistům daří zdržovat i řadu let, jde o problém palčivý. Zákonodárci se inspirují Německem a Slovenskem, nicméně se dá očekávat, že spekulanti a potížisté nedají svou kůži lacino a předběžnou držbu napadnou u soudu. Podle některých komentářů jde o rafinovaný útok státu na soukromé vlastnictví a o faktické znárodnění bez reálné šance na řádnou kompenzaci.

V tomto případě ovšem nejde o začátek veřejné diskuse, nýbrž o její konec. Zkušenost se stavebním řízením, s možností veřejnosti do něj vstupovat a vznášet námitky, jakož i zkušenosti s tím, jak se spekuluje s pozemky, jsou dostatečné. Dozrál čas politicky rozhodnout. Zákon zaručí soukromníkovi slušné zacházení a přiměřenou odměnu, ale veřejný zájem dostane přednost a obstrukce veřejným zájmem nebudou.

V případě předběžné držby budou mít politici na své straně veřejné mínění. Toho, kdo spekuluje a překáží, nikdo nemá rád.