Dobrých důvodů je víc. Dotace často směřují k těm, kteří je nepotřebují, a na to, čeho není třeba. Dotace se častěji zneužívají, než využívají. Dotace deformují hospodářskou soutěž. A především, dotace jsou spíše symbolickým odškodněním než solidárním darem. Pouze částečně kompenzují lokální škody, které globálně páchá volný trh. Dotace lze zkrátka kritizovat zprava i zleva stejně úspěšně a bohužel i stejně zbytečně.

Kouzlo dotací spočívá v tom, že když se něco přerozděluje, část transferu končí v něčí kapse. Dotace nejsou jen prostředkem, jak vybudovat anebo zorganizovat něco, na co nejsou peníze. Především jsou dotace příležitostí peníze čerpat, tedy najít způsob, jak se k nim šikovně dostat, aby neležely ladem.

Dotace jsou nešvar, který v EU dělá zlou krev. Atmosféře v unii by prospělo je zrušit a spolu s nimi i módní zlozvyk sekat nesplatitelné dluhy, aby se státy znovu naučily odpovědně hospodařit a aby každý člen žil za své. Zda i toto měl na mysli rakouský premiér, jasné není. Někde se ale s nápravou začít musí a uškrtit unijní dotace by bylo něco jako strčit do první kostky domina.