Smyslem trestu smrti má být odstrašení teroristů, kteří podle politiků kalkulují s pohodovým kriminálem, ze kterého budou osvobozeni výměnou za propuštění židovských rukojmí.

Jak to v Izraeli s trestem smrti bude, je těžké předpovědět, ale zmiňované argumenty jsou chabé. Hrozba trestu smrti sotva zastraší teroristu, který jde na smrt.

Pokud jde o podmínky ve vězení a šanci na osvobození, je zajímavé, že to politici chtějí řešit rovnou popravou, místo toho, aby se například pokusili uzákonit, že vězení pro teroristu musí být nepohodlné, strava za trest a šance na osvobození nulová. Že by uzákonění popravy bylo snazší než uzákonění nepohodlného kriminálu?

Debata o trestu smrti nikdy nemůže být pouze debatou o teroristech. Pokaždé ji komplikuje otázka, zda je v pořádku reagovat na vraždu vraždou. Je přijatelné klesnout na úroveň teroristy? Chceme mít stejně jako on ruce od krve? Zrovna Židé by pro trest smrti mohli najít alibi ve starozákonním „oko za oko, zub za zub“. Pokud tak ale učiní, půjde o krok zpět. Klesnou na nižší civilizační level, mezi vyznavače kamenování a usekávání hlav. Čelit barbarovi barbarstvím znamená stát se barbarem.