Mobilita pracovní síly totiž nemá pouze výhody. Je dobré počítat s tím, že bývá zdrojem sociálního napětí, bezpečnostních hrozeb a že rozvrací tradiční lokální komunity. Dovoz levných zahraničních zaměstnanců se jeví jako dobrý nápad v době konjunktury. Když se ale ekonomice přestane dařit a o pracovní místa je nouze, levní cizinci se stávají nepříjemnou konkurencí. A pak je zde ještě morální problém, že lidé, kteří k nám přijedou pracovat, budou chybět tam, kde jsou doma a kde je jich třeba více než zde.

Otázka, zda dovoz levných pracovníků zaměstnavatelům zjednodušovat, anebo komplikovat, je i otázka politická, nikoli pouze ekonomická. Ideální je, když práci, kterou je u nás třeba udělat, zvládneme udělat sami, když práci máme a když jsme za ni dobře zaplaceni. To má mít politik v zájmu občanů na zřeteli. Co úkolem politika naopak není, je starat se zaměstnavatelům o levné zaměstnance, které je následně problém integrovat, ale také chránit před vykořisťováním.

Ministryně práce hledá na Ukrajině 2000 sociálních pracovnic pro naše seniory, postižené a další potřebné. Proč raději nehledá peníze, za které by seniorům a postiženým pomáhali sociální pracovníci naši?