Soud to nebude mít snadné. S dokumentem Rady Evropy není problém v tom, že odmítá násilí a diskriminaci žen. To ostatně naše zákony odmítají i bez nápovědy z Istanbulu. Rozpaky vyvolává definice pohlaví, coby „společensky konstruované kategorie“.

Ne každý se ztotožňuje s revolučním objevem, že na svět nepřicházíme jako muž anebo žena, nýbrž jako „něco“, co se teprve v budoucnu má samo rozhodnout, čím je, anebo není.

Bývalo společenskou normou, že se správný muž chová k dámě jako gentleman. Ženy ale měly za pořádného chlapa drsňáka, co byl cítit potem, močí a tabákem. Je jasné, že tento harmonický ideál je pasé.

Pasé může být záhy i tradiční rodina, tvořená mužem, ženou a dětmi. Zbývá dořešit, jak rodinu, coby „společensky konstruovanou kategorii“ nahradit, aby to fungovalo.