Také proto, že si závažnost tohoto problému většina lidí neuvědomuje. Ve společnosti založené na principu konkurence představuje korupce rakovinu. V korupčním prostředí se soutěží se bez pravidel. Nevyhrávají lepší, ale ti, kteří podmáznou rozhodčího. Za veřejné peníze dostáváme od státu kvůli zkorumpované státní správě jištěné zkorumpovanými politiky předražené či nekvalitní služby. Velká část našich daní je rozkradena.

Korupce je jevem ve světě velice rozšířeným a proto také podrobně popsaným. Ví se přesně, co korupci způsobuje a umožňuje a také existují spolehlivé a vyzkoušené návody, jak korupci výrazně omezit. Hlavní složkou terapie je transparentnost neboli průhlednost. S tím souvisí protikorupční legislativa a její vymáhání. Odjakživa se ví, že příležitost dělá zloděje, že ruka ruku myje anebo že s jídlem roste chuť, z čehož plyne, že nečestným pokusům o získání osobní výhody na úkor druhých je třeba bránit nějakou regulací. Především když se ve společnosti nenosí dobré mravy, což je náš případ.

Přibývá-li korupce, není to tím, že by politici byli neschopní a neuměli s korupcí zatočit. Korupce bují proto, že ji politici podporují. Vyhovuje jim ta soutěž bez pravidel, ve které se přihraje zakázka příštímu sponzorovi, bez ohledu na to, zda je levnější či lepší než konkurence. A když se korupce výjimečně provalí, mají politici propracované know-how, jak se od usvědčených úplatkářů distancovat, aniž by utrpěl propracovaný úplatkářský systém. Určitě bude hůř.