Jenomže: Co když je za vědecký výzkum vydáváno obyčejné podnikání? Netvrdí Japonci, že harpunují velryby z vědeckého zájmu?

Co když i naši vědci loví brouky, neboť na ně mají kupce, podobně jako vědci velrybáři mají kupce ne velrybí řízky? Entomolog, který nyní s kolegou lesníkem sedí v indickém žaláři, se především neměl nechat při sběru vzácného hmyzu chytit. Výmluvu, že neznal předpisy a nevěděl, že porušuje zákony, je těžké věřit zaměstnanci z oddělení ochrany přírody. Spíše to bude tak, že o povolení sbírat v rezervaci vzácné brouky nežádal, protože dobře věděl, že by ho ani jako vědec nedostal. Paradoxní je, že vědce údajně udali policistům indičtí dělníci, kteří s velkou pravděpodobností svou činností v lese ničí daleko více brouků, larev či motýlů, než jejich obdivovatelé z daleké Evropy.

Tím se dostáváme k zajímavému zjištění, že ohrožené rostliny a živočichy lze snáze chránit před jejich ochránci, než před těžaři, stavebníky anebo vandaly, kteří ve vzácném hmyzu určitě vidí pouze obtížný hmyz. Nejsou to ale nakonec ochránci fauny a flóry, kteří na sebe nastražují pasti? A jestliže to tak je, proč vlastně? Že by bledá závist? Však my si také nenecháme vylovit naše bělásky nenechavými indickými entomology! Pokud je tedy už beztrestně nevyhubili chemickými postřiky naši zemědělci. Že by už i vědci byli ohroženým druhem? Směřuje to k tomu.