Ne, že by to bylo nezbytně nutné – vědci vesměs říkají, že se o zničení družic dobře stará atmosféra, ve které všechno hoří. Vojáci jsou iniciativní zpilnosti, pro klid duše. A možná se i chtějí trochu předvést. Připomeňme, že Číňané trefili prý meteorologickou družici ve výšce 865 kilometrů nad Zemí, Američané rozmetali údajně špionážní satelit, když už byl pouhých 247 kilometrů nad zemským povrchem.

Zatímco vojáci budou diskutovat, co je obtížnější a kdo byl obratnějším střelcem, vědci se dohadují, co byla větší pitomost. Oběžná dráha je už nějakou dobu nebezpečným smetištěm. Každý tam něco vyveze, ať už vědeckého, komerčního nebo vojenského a nikdo po sobě neuklidí. Teď ktomu přibude ještě jakási vesmírná turistika, při které nám určitě budou rozjaření milionáři vyhazovat nad hlavou plechovky od Coly.

Vtomto smyslu berme jako úspěch, že se Američané trefili, když už tedy pálili, neboť kdyby minuli, asi by na oběžné dráze přibyl další nebezpečný šrot. Nic než gratulace nám ostatně nezbývá. Nebudeme přece partnery ve zbrani peskovat způsobem, jakým oni vyčinili Číňanům a jakým Číňané sAmeričany jistě vyplísní Rusy, až i oni předvedou svaly typu země vzduch.

Je to pravda trochu i náš vesmír, ale chtít po těch gigantech aby se dovolili? Vysmáli by se nám. To my se jim mimochodem můžeme také smát, ale jenom když se netrefí. A včera žádná legrace nebyla.