Statisticky je prý ovšem nejpravděpodobnější, že se nestane nic, alespoň tedy nic zásadního. V očekávání dnešního data se samozřejmě diskutovalo, co bude či nebude a proběhla i anketa, ve které zvítězil názor, že se stane něco dobrého. Tomu věřilo 47% zúčastněných. 40% věřilo že se nestane nic a pouze 14% věřilo, že nás potká něco špatného. Anketa samozřejmě spíše něco říká o nás, než o 11. listopadu 2011.

Vypadá to, že jsme převážně optimisté, a to navzdory záplavě špatných zpráv a chmurných předpovědí. Pokud jde o neočekávané události, k těm samozřejmě dojde, když je nebudeme očekávat. Platí pro ně strach z neznámého a neumíme se na ně těšit. Co je ale očekávané, anebo očekávatelné, máme sklon vyhlížet s nadějí. Den, který dnes nadešel, byl takto vyhlížen i když se numerologové snažili mírnit euforii konstatováním, že je těch jedniček příliš, a není o co stát.

Proč jsme se dneška nebáli, bude mít jednoduché vysvětlení. Nejsme přehnaně pověrčiví, a protože jsme převážně skeptičtí, musíme to vyvažovat vírou, že se věci vyvinou dobře. Věříme třeba, že naděje umírá poslední. Navíc když jde o magické datum, nevnímáme ho v souvislostech ekonomických ani politických, ale přemýšlíme o tom, co dobrého či špatného se může přihodit nám a našim nejbližším. Svět, který nám zprostředkovávají média, je totiž jakékoli magie prostý. Je téměř výhradně složen ze špatných zpráv a to bez ohledu na datum. Příděl špatných zpráv nás nepochybně čeká i v tento spíše šťastný den.