Co je to ale za pomoc, když není zdvořile nabízena, nýbrž nevybíravě vnucována? Rovněž je zajímavé, jak je vládcům eurozóny jasné, že v referendu by občané Řecka finanční půjčku odmítli. Místo toho, aby ctili jejich vůli, jsou naštvaní na řeckého premiéra, že míní referendum dopustit! Je z toho patrné, že prospěch Řeků lídry eurozóny netíží. Snaží se půjčit Řecku, aby nepřišli zkrátka banky, které nedrží pod krkem pouze Řeky. Proto ta hysterie.
Řekové ovšem o darech vědí své. Právě oni prosluli léčkou s dřevěným koněm, kterého darovali Trójanům. Trójskému knězi Láokoónovi vložil Vergilius do úst slavnou větu Timeo Danaos dona ferentes - bojím se Řeků kteří přinášejí dary. Pokus propašovat do Řecka půjčku, díky které by lichváři mohli nadále vysávat celou eurozónu, je průhledný trik. Příčinou hněvu na Řeky je to, že hrozí překazit léčku s Trrójským koněm, ve které přitom navíc vůbec nejde o nějaké Řecko.

Maskovat pravou příčinu „řeckého“ problému je stále těžší. Lidí, kteří jsou proti finanční půjčce Řecku, stále přibývá jak v zemích eurozóny, tak v samotném Řecku. Všem je jasné, že ani náhodou nejde o projev solidarity, ale o klasický tunel, kterým odtečou peníze do několika vybraných kapes. O nezbytnosti solidarity mluví stále dokola pouze politici, kteří jsou ovšem v těžkém konfliktu zájmů. Díky mandátu, který obdrželi od voličů, slouží lidem, kteří jejich voliče berou na hůl. Není divu, že jsou nervózní. Bojí se Řeků, že odmítnou jejich dary. A udělají možné nemožné, aby Řekové na pomoc kývli.