Už před třemi lety mafiánům vzkázal, že jenom zotročují obyčejné lidi.

Podle papeže mafiáni adorují ďábla a vyzval věřící k modlitbám za obrácením členů mafií k Bohu. Problém je, že se 90% mafiánů veřejně hlásí ke katolické víře a jsou to praktikující věřící. Veřejně se ovšem nehlásí k tomu, že jsou mafiány. Nezbývá proto, než si pomoci kolektivní vinou a z církve vyloučit mafiánskou organizaci s tím, že jejím členům dojde, že jsou exkomunikováni čili nepřijati Bohem, pokud ve svém životě následují cestu zla.

Už v minulosti se v Itálii spekulovalo, zda si mafie nechá líbit, že jí František zkomplikoval a možná i překazil praní peněz přes vatikánskou banku a zda tento papež nebude kvůli své troufalosti mafií odstraněn. Mafiáni-katolíci jsou v prekérní situaci. Papež jim jako mafiánům překáží v zločinném podnikání, ale jako katolíci ho respektují coby zástupce Krista na zemi. Na tom se nic nezmění, ani když jim aktuálně František vyhrožuje peklem.

Pokud Vatikán místo odpouštění hříchů začne korupčníky a mafiány vylučovat z církve, nezbude těmto, než se polepšit. Pak by ovšem mafii zbyl jeden člen z deseti, navíc nevěřící, kterému je riskantní věřit. Mafie míří k vážné krizi. Vidina pekla je cosi nového, co fungování Italské mafie, firmy s dlouhou a úspěšnou tradicí nečekaně komplikuje.