Skončí-li obžalovaná ve vězení, nebude z toho žádná satisfakce, neboť jak ona, tak její prominentní milenec už si vrchovatou měrou vytrpěli posměch a ponížení. Zůstane-li ovšem bez trestu, bude justice ignorující porušování zákona a zneužívání moci k smíchu a nepotřebě. Už nyní se řada soudců nepochybně stydí za ostudu, které je justice vystavena.

Co se s touto ostudou dá dělat? Prestiži justice by prospělo, kdyby se soudní verdikty alespoň trochu kryly s obecným vnímáním spravedlnosti. Přejme si, aby se u vyšší instance případ dostal na stůl chytrého soudce, který si uvědomí, že nerozhoduje pouze o móresech politických prominentů, nýbrž i o prestiži soudu. Kdyby naše justice měla k disposici Šalamouna, tento by z jedné strany nebagatelizoval vinu a ze strany druhé nepřeháněl trest. Především by si nás ale získal moudrostí. Ta zoufale chybí.