Vláda plánuje vynaložit na armádu více peněz, ale ty nevyřeší problém, že zájem o službu v armádě je nevalný a když už se někdo přihlásí, většinou je zdravotně neschopný anebo psychicky nezpůsobilý. Odborníci taktně naznačují, že u nás dospěla infantilní, nesamostatná generace, která navíc neudivuje fyzickou zdatností. Kvůli tomu, že šest z deseti zájemců o armádu neuspělo u zdravotní prohlídky, pak armáda zmírnila kritéria a nově akceptuje řadu zdravotních handicapů. Ani to ale zatím nepomáhá.

Máme armádu profesionální, nikoho nelze k válčení nutit, proto nábor do armády řídí ruka trhu. Motivem zájemců jsou peníze. Aby důvodem pro vstup do armády bylo vlastenectví, odhodlání bránit svou zemi před nepřítelem, musel by zde nejprve být ten jasně definovaný nepřítel. V globálně propojeném světě je ale o nepřítele nouze. Vojáky za nimi musíme posílat někam na konec světa. Že ale u nás armáda nemá na koho střílet, nemusíme nutně brát jako tragédii.