Vyplývá to nepřímo z tiskové zprávy předsedy Rady vlády pro NNO, ze které je také patrné, že v posuzování toho, co je veřejně prospěšné a kdo a na co má dostat dotaci, panuje docela chaos.

Nechuť financovat lidi, kteří jsou ochotni dělat něco neziskového pro druhé, nebude nedorozuměním, které stačí vysvětlit a vše se napraví. Státu (reprezentovanému ministerským úředníkem, který rozhoduje komu dát peníze a komu ne), jsou neziskovky protivné a zásadně před nimi upřednostňuje „ziskovky“.

Důvodů je víc. Neziskovka se za přidělenou dotaci neodvděčí tím, že úředníkovi zaplatí narozeninový raut, ani mu nepřispěje na automobilové závodění. Navíc nestátní organizace často odvedou práci pro potřebné lépe a levněji než organizace státní, takže vlastně „kazí normy“.

A pak je zde víra v to, že úkolem liberálního státu není rozdávat ryby, nýbrž udice. Stát raději dotuje ty, kterým se daří, než by dával peníze někam, kde nevydělají.

Problematika financování nestátních neziskovek je pro novináře příliš komplikovaná. To je důvod, proč nyní média nepomohou.

Naštěstí se ale ozvou ve chvíli, kdy před úřadem vlády budou demonstrovat slepci či vozíčkáři. Dokud něco funguje, zřídka se o tom napíše.

Jakmile ovšem začnou neziskovky zanikat, rychle se ukáže, že bez nich je liberální stát asociální monstrum.

Odpovědnost za úředníky ponesou politici a předem je jisté, že je nepotěší, co si o sobě v příštím roce přečtou.

Až se jeden diví, že vůbec kandidují! Buď je to z naivity, anebo díky tomu, že disponují naprosto hroší kůží.