S velkou pravděpodobností se významná část recyklovatelných surovin bude spalovat. Spalovací lobby to umí šikovně prodat jako energetické využití odpadu, ale odpůrci spalování přesvědčivě argumentují, že pálit to, co lze zhodnotit recyklací je hloupost.

Pokud je za zákazem skládek podpora spaloven, znamená to, že současná koalice provozovatelům spaloven přihrála velice zajímavý byznys, který ovšem zaplatí občané. Z EU totiž na budování spaloven peníze nepřijdou a náklady na drahou likvidaci odpadu budou naúčtovány domácnostem. Že koalice jde vstříc spalovnové lobby, správně konstatoval Miroslav Kalousek za opozici i ekologové z Hnutí Duha. Především se ale zdá, že si vláda neosvojila evropský trend, kterým je záměr recyklovat až 70% odpadu. U nás je to pouhých 30%. A zrovna s odpadky není rozumné jít v EU proti proudu.

Připomeňme, že ve vládním prohlášení koalice je ukotven závazek připravit „do poloviny roku 2016 novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů". Nahradit skládkování spalováním nám koalice neslíbila. Asi proto, že spalovny jsou mezi lidmi mimořádně nepopulární. Co bude s odpady za deset let, samozřejmě rozhodnuto není. Na rozdíl od odpadu zde za deset let vůbec nemusí být strany, co dnes fandí spalovnám.