Pokusy politiků znechutit Babišovi politiku poukazováním na jeho střet zájmů jsou neúspěšné. Babišovo hnutí neztrácí preference, neboť ho volí lidé, kterým jeho vlastnictví podniků a médií nevadí. Oligarchové zřídka osobně vstupují do politiky, pohodlnější je pro ně si politiky koupit. Politikům se nepodaří zbavit Babiše, který nemá zájem o jejich služby, pokud velké množství voličů Babišovi věří, že do politiky nevstoupil proto, aby ještě víc vydělal, ale proto, že už se na počínání politiků nemohl dívat.

Trend, kdy lidé volí bohaté v naději, že úspěch je nakažlivý, a od boháče se bohatstvím nakazí i jeho voliči, lze pozorovat v řadě zemí, není to naše specifikum. Nakonec se samozřejmě vždy ukáže, že bohatství nakažlivé není. Babiš by se nestal politickou superstar, kdyby politikům záleželo na lidech. Kdyby se politici rozhodli občanům sloužit, měl by to Babiš spočítané. Jenže službou se nedá zbohatnout. To spíš střetem zájmů.