Moderní vězení má stále smysl v případě, kdy je třeba izolací nebezpečného násilníka ochránit veřejnost. Jako trest pro lapky a podfukáře ovšem zjevně nefunguje. Navíc vysoké procento recidivistů naznačuje, že vězení neplní výchovnou funkci. Vězeň, místo aby se polepšil, získává k vězení náklonnost a rád se do něj vrací. Soudci by tedy měli vzít na vědomí, že pro někoho není trestem, je-li omezen na svobodě, a zjednat spravedlnost že je třeba jinak.

Hovoří se hlavně o peněžitých trestech, ale v mnoha případech by se podařilo zjednat nápravu i odebráním řidičského průkazu, a u mladistvých delikventů by neškodilo zkusit jako trest zakázat přístup k internetu, na sociální sítě anebo doživotní zákaz používání chytrého mobilu. To jsou moderní alternativy někdejší koule u nohy. Svět se zkrátka mění a asociálům, kteří se odmítají chovat podle pravidel, nemá cenu platit z veřejných prostředků pobyt a stravu v přívětivých penzionech.