Tomáš Král měl spolupracovat s vojenskou kontrarozvědkou, která ho v roce 1987 oslovila jako čerstvě vystudovaného nadějného právníka. Podle deníku Sport po něm pracovníci Stb chtěli informace na Králova nadřízeného během vojenské služby v Plzni.

Král podle veřejně dostupných archivních záznamů svůj úkol aktivně plnil, a to s krycím jménem „Renáta“. Došlo na dvaadvacet konspirativních schůzek, při kterých současný šéf českého hokeje nabízel poměrně podrobné informace ze soukromí sledované osoby. Zároveň měl rovněž z vlastní vůle udat vojína, který údajně udržoval kontakty do kapitalistických zemí.

„Dochovaný spis jednoznačně říká, že jeho úkony nesouvisely se standardním plněním vojenské služby. Bylo to navíc. Nedělal to pro svého velitele, který mu byl přidělen, který ho úkoloval a on zadané věci plnil. Ve spise se nachází důkazy o tom, že Král si rizika svého chování uvědomoval. Podmínil si utajení, aby se o něm nedozvěděl nikdo v jeho okolí,“ uvedl pro deník Sport historik Petr Blažek.

Král: Všechno je dohledatelné

Skutečností je, že informace o této Králově činnosti nebyly tajemstvím. Nejen v hokejovém prostředí se o nich delší dobu ví, už dva roky jsou dokonce uvedeny na Králově profilu na české Wikipedii (včetně odkazů na příslušné archivní materiály).

Sám Král zareagoval jen prohlášením pro Sport, v němž uvádí, že jako právník byl na vojně zařazen do útvaru vyšetřujícího trestnou činnost v armádě. Tehdy také spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou, po odchodu do civilu v roce 1988 už s StB v kontaktu nebyl. O evidenci ve svazcích prý nevěděl. „Věci, na které se ptáte, jsou veřejně dohledatelné a v minulosti jsem na ně byl dotazován kolegy i dalšími novináři,“ uvedl Král v prohlášení.

Vlivný právník Král se začal v hokeji výrazněji angažovat po roce 2000, kdy se stal jednatelem plzeňského klubu. V červnu 2008 byl poprvé zvolen prezident hokejového svazu a od té doby v této funkci setrvává. Daří se mu navyšovat objem financí, směřujících do českého hokeje, naopak se za jeho vlády prohloubila výsledková bída reprezentací a krize v oblasti mládeže.