„Tradice Adventních koncertů a s ní spojená předvánoční dobročinná sbírka, kterou pořádá Česká televize již od roku 1991, je dnes neodmyslitelnou součástí národního projevu dobročinnosti a štědrosti," říká vedoucí komunikace České televize Alžběta Plívová.

Už zmíněný první Adventní koncert podpořil občanské sdružení Asistence o. p. s. z Prahy, které dvacet let poskytuje služby osobní asistence a sociální rehabilitace lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

Tento týden je přenos z pražské Lorety věnován Domovu u Zámku z Chvalkovic na Hané a třetí z chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Domovu sv. Vincenta de Paul v Dolním Podluží. Poslední přímý přenos z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně pak pomůže Mobilnímu hospici Ondrášek z Ostravy. Televizní diváci mohou koncerty sledovat v přímém přenosu vždy v neděli od 17.30 hodin na ČT1.

Večery provázejí Jan Potměšil a Ester Janečková, kteří uvítají pěvecké sbory a oblíbené interprety, mezi kterými byli a budou například David Koller, Eva Urbanová, Václav Mišík, Olympic, Pavel Šporcl či Daniel Hůlka. Letos koncerty ozvláštňují zapojení osobností České televize – Jakuba Železného, Marcely Augustové, Vojtěcha Bernatského a Daniely Písařovicové, kteří navštívili jednotlivé organizace.

O Adventní koncerty nejsou ochuzeni ani návštěvníci vánočních trhů v Brně a Ostravě. Na náměstí Svobody v Brně se budou promítat každou neděli s komentářem Aleše Zbořila a v Ostravě je bude možné sledovat na Masarykově náměstí.