Večer zazní skladby v podání Salvátorského pěveckého sboru pod vedením Marie Žárské, harfistky Bronislavy Klablenové a varhaníka Lukáše Vendla. Vstupné je dobrovolné.

„Hledáme různé způsoby a cesty, jak upozornit na záchranu vzácného nástroje, který je v kritickém stavu. Pořádání benefičních koncertů je jednou z těchto cest. Vítáme možnost uspořádat koncert přímo v hlavním městě a seznámit tak mnohem více lidí s tímto pozoruhodným nástrojem a jeho osudem. Zároveň se také mohou spojit lidé, kteří nejsou lhostejní a jejichž společným zájmem je ochrana památek a záchrana kulturního dědictví," uvedla Kristýna Solničková, autorka projektu.

Přímo na místě budou přítomni administrátor farnosti Bozkov P. Krzysztof Mikuszewski i i diecézní organolog, Radek Rejšek, aby návštěvníky ještě před koncertem seznámili s historií a stavem kriticky ohroženého nástroje a vysvětlili, proč při jeho záchraně farnost oslovuje veřejnost.

Vzácné varhany z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově.Památkově chráněné dvoumanuálové mechanické zásuvkové varhany v Bozkově na Semilsku (Liberecký kraj) z roku 1852 jsou dílem významného albrechtického varhanáře Josefa Predigera. Jejich stav je havarijní, celkové náklady na restaurování činí několik milionů korun.

Projekt je podporován obcí Bozkov a senátorem za Jablonecko a Semilsko Jaroslavem Zemanem. Projekt na záchranu dominanty kostela Navštívení Panny Marie odstartoval v prosinci roku 2012 vyhlášením veřejné sbírky. Momentálně probíhá II. etapa záchranných prací, mj. i díky dotacím od Libereckého kraje.

Vloni se uskutečnily dva benefiční koncerty na podporu bozkovských varhan. Díky více než 130 návštěvníkům se podařilo na účet sbírky připsat 11 180 korun. Záchranu tohoto nástroje lze podpořit i prostřednictvím adopce píšťal či dalších částí varhan. Od července 2013 bylo takto adoptováno 300 píšťal 
z celkových 1298. Tímto způsobem bylo vybráno 159 400 korun. Adoptivní majitelé jsou z celé ČR i Polska.