„Vidím určitou sounáležitost nejen s generací Bohuslava Martinů, ale i s těmi, kteří se zasloužili o to, aby se Martinů alespoň umělecky vrátil. Každý z nás je zodpovědný nejen za to, v jakém prostředí žijeme, ale i za to, co do něho přinášíme. Martinů byl opravdu světoobčanem a velkým kumštýřem. A je na nás, abychom to stále zdůrazňovali a připomínali," řekl ČTK Hlaváč.

Hostem bude flétnista Renggli

Dny Bohuslava Martinů se do 19. prosince uskuteční vedle Lichtenštejnského paláce také na Pražské konzervatoři a v kostele sv. Vavřince. Zahraničním hostem bude švýcarský flétnista Felix Renggli, který vystoupí 11. prosince v Lichtenštejnském paláci na komorním koncertu s názvem Martinů a jeho švýcarští současníci. "Chceme, aby se následujících ročníků festivalu vždy zúčastnil někdo ze zemí, kde Martinů působil, tedy z Francie, Švýcarska nebo Spojených států," podotkl Hlaváč.
Rezidenčním skladatelem letošního ročníku bude Ivan Kurz, který 29. listopadu oslaví sedmdesátiny. Více informací k festivalu se nachází na www.martinu.cz. Martinů je proslulý skladatel hudební moderny 20. století. Jeho umělecký vývoj prošel od impresionismu přes neoklasicismus, expresionismus a inspiraci jazzem až k ryze vlastnímu kompozičnímu stylu. Od 20. let žil mimo vlast, zemřel v roce 1959 ve Švýcarsku.

Nadace Bohuslava Martinů disponuje skladatelovou pozůstalostí, kterou jí odkázala Charlotta Martinů. Nadace v roce 1995 zřídila Institut Bohuslava Martinů, který shromažďuje dokumenty z pera Martinů za účelem vydání souborného kritického díla skladatele. Institut oživuje dílo klasika české moderní hudby, zasloužil se především o častější uvádění oper Bohuslava Martinů ve světě.