Svatá Ludmila, do níž Dvořák zapracoval i nejstarší známou českou duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny, bývá uváděna jen velmi zřídka. Patří totiž k nejrozsáhlejším autorovým dílům jak z hlediska počtu pěvců a hudebníků, tak ohledně délky - původní kompletní verze, kterou v sobotu dirigent Jakub Hrůša představí, trvá dvě a půl hodiny.

Text spojuje náboženskou a vlasteneckou tématiku

Libreto o životě české světice vytvořil na Dvořákovu žádost básník Jaroslav Vrchlický, který v textu spojil náboženskou a vlasteneckou tématiku. Popsal klíčovou událost z úsvitu českých dějin: ovládnutí slovanského pohanství křesťanstvím.

Dvořákovi zabrala práce na oratoriu přes osm měsíců. V té době odmítal většinu návštěv, přepracoval se a podle vzpomínek pamětníků se u něj doživotně rozvinul strach z otevřených prostor.