Skladba Atom Heart Mother zabírá celou první stranu stejnojmenné gramofonové desky z roku 1970. Je nejdelší kompozicí, kterou Pink Floyd oficiálně vydali. Má formu blízkou suitě se sborem, žesťovou orchestrální sekcí a sólovým violoncellem. Filharmonikům ji pomůže provést speciálně sestavená rocková kapela, violoncellista Jiří Bárta a Český filharmonický sbor Brno.

„Koncepce programu symbolicky odráží vzájemné ovlivňování rockové a vážné hudby, k němuž docházelo od konce 60. let. Hudba Pink Floyd se od jisté doby začala ubírat směrem k náročnějším kompozicím, v nichž je vliv moderní vážné hudby patrný," uvedl dramaturg Vítězslav Mikeš.

Hudební minimalismus, k němuž je řazen Adams, zase nezřídka čerpal podněty v rocku. Také Tavener, duchovně orientovaný autor inspirovaný pravoslavím, osciloval na počátku své dráhy mezi vážnou a populární hudbou. Od Adamse na obou koncertech zazní symfonie Doctor Atomic, od Tavenera skladba Svjatyj, jejíž staroslověnský text se přednáší při pravoslavných pohřbech během vynášení rakve z chrámu.

Původně měla Tavenerova skladba dramaturgicky sloužit jako křehká modlitba před „orchestrálním výbuchem" atomové bomby v Adamsově symfonii. „Vzhledem k nedávnému úmrtí Sira Johna Tavenera (12. listopadu 2013) se však provedení skladby Svjatyj stává i neplánovaným uctěním památky tohoto významného skladatele," doplnil Mikeš.