„Zazní především skladby z posledního období skladatelova života. V nich se Martinů vrací k tradiční hudební řeči, která je blízká a srozumitelná široké posluchačské obci. Téměř všechny tyto skladby byly zkomponovány na slova lidové poezie. Výjimkou je pouze kantáta Otvírání studánek," sdělil Bohuslav Vítek, dramaturg Komorní filharmonie Pardubice.

Autorem textu je poličský rodák Miloslav Bureš, jehož poezie je však velmi blízká duchu lidových písní a básní.

„Ve dvou krátkých cyklech nejprve vystoupí samostatně Kühnův dětský sbor. Ve Třech legendách, jejichž původní název v rukopisech je Tři písně posvátné, jej doprovodí pouze sólové housle v podání Ivana Štrause. V následujícím cyklu Petrklíč se k doprovodným houslím přidá klavír, jehož partu se zhostí Stanislav Bogunia. Texty k této skladbě vybral Martinů ze sbírky Františka Bartoše. V Otvírání studánek se instrumentální obsazení ještě více rozšíří," prohlásil Bohuslav Vítek.

Vynikající pěvci

Kantáta Kytice, která bude uvedena na závěr koncertu, pochází jediná už z doby předválečné, z roku 1937. Zobrazuje lidové příběhy a legendy.

„Instrumentální složku obstarává komorní orchestr, obohacený o trombon, dva klavíry, harmonium a bicí nástroje. Díky své kráse, ale i těmto neobvyklostem partitury patří provedení Kytice vždy k mimořádným událostem," podotkl dramaturg.

A mimořádní budou i účinkující pěvci. Všichni patří ke špičkám ve svém oboru: Marie Fajtová, Václava Krejčí Housková, Jaroslav Březina a Roman Janál.

Otvírání studánek obsahuje i mluvené slovo, kterého se ujme herec Pavel Soukup. Vedle Kühnova dětského sboru přivítáme na pódiu také Kühnův smíšený sbor.

Před středečním koncertem se v Malém sále Domu hudby koná beseda s názvem INTRODUKCÆ, která začne v 18:30 hodin. Vstup na tuto akci bude volný.

(jp)