Hudební legenda

Mnohým hudebním fanouškům se zřejmě na prvním místě vybaví jeho působení v kapelách Progres 2, Futurum nebo Stromboli. Od 90. let se   jako hudebník podílel na několika muzikálech a nazpíval titulní roli v muzikálu Jesus Christ Superstar. Spolupracuje také s Lucií Bílou, Bárou Basikovou nebo Michalem Pavlíčkem na nejrůznějších projektech.

Ve stejný den odpoledne bude vernisáží zahájena výstava obrazů krajináře Jaroslava Gruse. Návštěvníci se  setkají s mimořádnou kolekcí autorových děl, která pochází ze soukromé německé sbírky. Výstava potrvá do 28. září.

Krajinář z Pardubic

Jaroslav Grus je rodákem z Pardubic. Po studiích na pardubické reálce se hlásil do dvouleté přípravky na Akademii výtvarných umění.  Pak pokračoval ve studiích ve figurální speciálce Hanuše Schwaigera. Roku 1914, ve třiadvaceti letech, nastoupil vojenskou službu v Pule, prošel haličskou a italskou frontou.

Přestože Jaroslav Grus náleží ke generaci, kterou v mládí, uprostřed studií, zastihla první světová válka, dokázal si najít svoji vlastní uměleckou cestu. Plně využil možností, které poskytovalo období první republiky. Byl přijat za člena spolku Mánes, což poskytovalo začínajícímu umělci spoustu zajímavých kontaktů a uměleckých podnětů. Zároveň podnikl cesty do Německa, Francie, Itálie, Španělska.

Jaroslav Grus zůstával z počátku u tradičního zobrazení krajiny. Poté během 30. let nalézal svůj osobitý styl, který jej v podstatě provázel celý život. V základu vycházel z energického dotyku štětce, kdy vše viděné zjednodušil v barevné skvrny. Pracoval energickými tahy štětcem. Zároveň se však každá kompozice výrazně opírala o perfektní kresebný základ.

Jaroslav Grus náležel po válce k úspěšným oficiálním autorům. Dalo by se říci, že měl vpostatě to štěstí, že se zvláště v padesátých letech shodl se svojí dobou. Když se podíváme na díla, která vznikla před druhou světovou válkou, a na obrazy pozdější, zjistíme, že nezměnil své výtvarné přesvědčení. Naopak –  naplňoval tehdejší představy o výtvarném umění. Navíc krajinomalba byla ideálním polem. Nedostal se do ideového střetu a jeho díla měla vždy vynikající výtvarnou úroveň.

Do Českého ráje

V šedesáti letech si Jaroslav Grus koupil chalupu v překrásné lokalitě Českého ráje, v Příchovicích, kam pravidelně zajížděl tvořit. Od té doby se v jeho dílech objevily také motivy horního Pojizeří a  okolí Turnova.   (aš)