Mladí hudebníci, kteří se dostali až do celostátního kola, museli projít jemným sítem okresních a krajských kol. „Naši žáci bodovali již v předchozích kolech. V okrese i kraji shodně získali cenu absolutních vítězů. Svoji roli favoritů pak potvrdili i na celostátní úrovni," pochválil své žáky Jiří Kašpar. Na úspěchu obou mladých hudebníků se podílel společně se svou kolegyní Zdenou Machačovou. (vd)