Jde o soubor koncertů vážné hudby a v sobotu se přesune do své druhé poloviny. Festivalová hudba zní pravidelně vždy v létě v hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v kladrubském klášteře a jde vždy vskutku o neopakovatelnou atmosféru umocněnou klášterem vystavěným ve stylu barokní gotiky i vynikající akustikou lodě kostela.

Kladrubské léto6. srpna – České saxofonové kvarteto, KrisKros kvartet
13. srpna – Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
20. srpna – Jaroslav Tůma (varhany)
Místo: Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech.
Začátky vždy v 15 hodin
Vstupné je možné zakoupit v Regionálním muzeu Kladrubska, 
tel.: 702 160 605
muzeumkladruby.cz

Letos se návštěvníci zaposlouchali do tónů varhan Jiřího Chluma, jež vystoupil spolu Collegiem pražských trubačů. Smyčcový koncert předvedlo Stamicovo kvarteto a vystoupili i Adamus Ensemble s Janem Adamusem. V sobotu je připravena doslova hudební lahůdka. Od patnácti hodin vystoupí České saxofonové kvarteto a KrisKros kvartet. České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě.

Umělci vystupovali mimo jiné, ve Smetanově síni Obecního domu, Dvořákově síni Rudolfina, Zrcadlové kapli Klementina a dalších proslulých koncertních sálech, nyní je čeká kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech.

Týden na to, tedy v sobotu 13. srpna dorazí nejstarší symfonický orchestr v českých zemích, totiž Západočeský symfonický orchestr. Jeho domovské sídlo je v Mariánských Lázních. Historie tohoto orchestru je spjatá s počátkem lázní a jako rok vzniku stálého hudebního tělesa v Mariánských Lázních je udáván rok 1821. Celoroční provoz orchestru sestává z abonentních symfonických koncertů, během letní lázeňské sezóny vystupuje pravidelně orchestr na kolonádě, tradiční je spolupráce s několika vysokými hudebními školami, z Prahy, Výmaru, Zürichu, Norimberku ve formě dirigentských kurzů.

Posledním letošním festivalovým koncertem uvedeným v sobotu 20. srpna bude vystoupení varhaníka Jaroslava Tůmy. Jde o cembalistu a hráče na klavichord, improvizátora, skladatele a pedagoga, který se narodil v Praze roku 1956. Jaroslav Tůma je účastník mnoha festivalů jako je Pražské jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Musikfestspiele Dresden, Flanderský festival. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či jejich kopiích. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století. Jeho cestovní deník obsahuje názvy většiny států Evropy. Koncertoval i ve Spojených státech amerických, v Japonsku a Singapuru.

Zajímavostí je, že pro Českou televizi natočil a komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách v Čechách. Závěrečný koncert tedy bude jistě velikým lákadlem už také proto, že umělec zahraje na mistrovské barokní varhany v kostele v kladrubském klášteře pocházející pravděpodobně z roku 1721.

Ochutnávka z představení Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně.

Zdroj: Youtube