„Rozhodně nevšední je uvedení Kabeláčova cyklu, který patří k málo uváděným, ale posluchačsky velmi vděčným dílům," uvedla Maňourová s tím, že Kabeláč patří k předním českým skladatelům 20. století, jeho hlavním médiem se stala symfonická hudba, má však ve své tvorbě řadu pozoruhodných klavírních skladeb.

Zajímavostí v případě sonáty Bohuslava Martinů je její věnování Rudolfu Serkinovi, mimořádnému pianistovi původem z rusko-židovské rodiny, narozenému v Chebu. Serkin, který za války emigroval do USA, zařazoval tuto sonátu do programů svých koncertů.

Čtyřiatřicetiletý Kahánek si získal pověst jednoho z nejpozoruhod­nějších umělců své generace. Je znám výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů.

V minulosti se absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Kahánek osvědčil jako záskok. Loni v prosinci na koncertu FOK ve Smetanově síni Obecního domu v Praze na poslední chvíli nahradil indisponovaného polského interpreta Wojciecha Świtału. V roce 2011 zase na koncertu Pražské komorní filharmonie v zaplněném Rudolfinu zaskočil za Vovku Ashkenazyho, který se omluvil z důvodu onemocnění.