Dvořákovy Slovanské tance je cyklus hudebních skladeb, vycházející z lidového tance. Jde o zpracování melodicko-harmonických a rytmických vzorů hudební kultury slovanských národů.

Koncert ve Smetanově síni 

Existují ve dvou typech provedení, orchestrálním a klavírním. Orchestrální forma Slovanských tanců je opusem, který svou originalitou a pojetím otevřel Dvořákovi dveře do ciziny a tím i zahájil jeho světovou kariéru. Jen v prvním roce po premiéře se hrály v Drážďanech, Hamburku, Nice, Berlíně, Londýně, New Yorku, Bonnu, Bostonu, Grazu, Kolíně nad Rýnem, Luzernu i v dalších městech.

FOK se k tomuto kusu na Nový rok pravidelně vrací již mnoho let. Smetanova síň při tom bývá zaplněná českými návštěvníky i mnoha zahraničními hosty. FOK 17. prosince nabídl také adventní koncert, jehož hosty byli pěvec Štefan Margita a slovenská sopranistka Andrea Danková. Ve Smetanově síni zazpívali vybrané slavné árie z oper Giaccoma Pucciniho, George Gershwina, Petra Iljiče Čajkovského, Richarda Wagnera a dalších autorů.

Novoroční koncert dnes provede také Česká filharmonie. V Rudolfinu zazní díla Nikolaje Rimského-Korsakova, Edvarda Griega, Camilla Saint-Saënse, Pabla de Sarasateho a Maurice Ravela. Filharmonii povede Rafael Payare, hostovat budou klavírista Ivo Kahánek a houslista Jiří Vodička.