Dodnes na něj vzpomínají s obdivem pracovníci místního kulturního střediska.

"Organizačně byl koncert náročný, protože zájem lidí byl opravdu velký. Zážitek to byl ale nádherný. Lidé nám tehdy málem pošlapali ochranku, jak se chtěli s panem Gottem setkat. A on byl přesto ke všem nesmírně laskavý," vzpomíná pracovnice střediska Lenka Hasníková, která měla koncert na starosti.

V Holešově tenkrát pro Karla Gotta připravili kočár, kterým se měl projet.

"Protože se bohužel zdržel, na vyjížďku už nebyl čas. Přesto do kočáru alespoň sedl, abychom si jej mohli vyfotit. Pamatuji si také, jak sám zašel za maminkou se syny, která stála opodál, aby se dětem podepsal. Proto mám jeho jméno spojené s obrovskou profesionalitou a s úctou k lidem," říká Lenka Hasníková.

Koncert následoval po výstavě Gottových obrazů, která se v Zámku Holešov konala v roce 2011.

"Měli jsme tu obrazy jako Café Bleu, Corrida del Torro nebo Dej nám sen spánku. Lidé měli o obrazy velký zájem, přišlo asi šest tisíc návštěvníků, možná víc," doplňuje Lenka Hasníková.