"Italský vkus měl dominantní vliv na podobu hudby pěstované u drážďanského dvora a vliv moderního neapolského stylu je nepřeslechnutelný také v pozdní tvorbě Jana Dismase Zelenky. Opis velkolepě koncipovaného dvojsborového Dixit Dominus jednoho z nejslavnějších neapolských skladatelů Leonarda Lea byl pořízen pro potřeby drážďanského dvorního kostela na sklonku Zelenkovy éry. Podobně velkolepý lesk jako Leův žalm vyzařují i Bachovy slavnostní kantáty reprezentující hudbu jiného významného saského hudebního centra — Lipska," uvedl k programu vedoucí Collegia 1704 Luks.

Zazněla Bachova kantáta 

První polovina programu patřila především skladbě Lea, jejímž těžištěm je Duravit Dominus (Hospodin přísahal) s výraznými hoboji a lesními rohy. Druhou polovinu koncertu otevřel fragment Bachovy kantáty Nun ist das Heil und die Kraft (Nyní přišlo spasení a moc).

Další skladby spojuje skutečnost, že patří k pozdním dílům svých autorů, přestože jejich kořeny jsou starší. Bachova kantáta O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe (Ö, věčný ohni, prameni lásky) vznikla po roce 1740, její podstatné části pocházejí ze svatební kantáty zkomponované patrně na jaře 1726.

Druhá část sezony v únoru 

Zelenkova Litaniae Lauretanae Consolatrix afflictorum (Loretánská litanie Utěšitelka zarmoucených) patří k jeho pozdním třem litaniím. Byla složena roku 1744 jako součást obřadů konaných za uzdravení nemocné královny Marie Josefy.
Soubor Collegium 1704 zahájil svou sezonu 3. října v pražském Rudolfinu vrcholnými díly Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha. Soubor také v září představil jeden z objektů pražského průmyslového areálu bývalých závodů ČKD pojmenovaný Collbenka 1704, kde vznikl prostor pro zkoušení uměleckých souborů a pořádání kulturních akcí. Druhá část sezony Collegia 1704 začne 20. února 2018 provedením oratoria Magdalena u nohou Kristových od skladatele Antonia Caldary.