Pěvecký sbor Čerchovan a sólisty doprovodil orchestr Ensemble 18+, dirigovala Lenka Navrátilová.

Oratorium umělci zpívali v německém jazyce, přítomní mohli text sledovat v obsáhlém dvanáctistránkovém tištěném programu, který obsahoval překlad do češtiny.

Finančně náročnou akci podpořily Město Domažlice, Plzeňský kraj a Místní akční skupina Český les. Náklady převýšily stotřicetitisícovou hranici.

Publikum umělce odměnilo několikaminutovým potleskem vestoje.