Soubor Collegium 1704 zahájil svou sezonu 3. října v pražském Rudolfinu vrcholnými díly Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha.

Sezona probíhá v Praze a v Drážďanech

Sezona souboru se letos odehrává v Dvořákově síni Rudolfina a už tradičně paralelně v drážďanském Anenském kostele. Collegium 1704 také v září představil jeden z objektů pražského průmyslového areálu bývalých závodů ČKD pojmenovaný Collbenka 1704, kde vznikl prostor pro zkoušení uměleckých souborů a pořádání kulturních akcí.

Následující předvánoční program se letos uskuteční v duchu 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Výběr z jeho poslední sbírky duchovních skladeb Selvy morale e spirituale zazní 19. prosince.

Následující silvestrovský koncert 31. prosince nabídne mimo jiné v premiéře provedení Dixit Dominus Leonarda Lea. Druhá část sezony začne 20. února 2018 provedením oratoria Magdalena u nohou Kristových od skladatele Antonia Caldary.