Nadační fond Svatovítské varhany usiluje o stavbu varhan, které by byly nad vstupem do katedrály. Ve sbírce na ně zatím vybral přes 50 milionů korun. Nástroj si vyžádá investici 80 milionů a poprvé se mají varhany rozeznít v říjnu 2019.

Na dnešním koncertě zazní klasická Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby, suity z Čajkovského baletu Louskáček v netradiční úpravě pro varhany na čtyři ruce či serenáda pro smyčce od Pavla Josefa Vejvanovského. Ze zdravotních důvodů bude koncert místo Libora Peška dirigovat Tomáš Brauner. Záštitu nad akcí převzal kardinál Dominik Duka.

Příspěvek na varhany 

Vzhledem k velikosti svatovítského chrámu mají mít nové varhany nejméně tři manuály a přes 5000 píšťal. Současné varhany postavil v roce 1931 varhanář Josef Melzer a jsou umístěny v akusticky nevýhodném prostoru na takzvané Wohlmutově kruchtě. Už v době svého vzniku byly Melzerovy varhany považovány za prozatímní řešení. Jen díky pečlivé a náročné restaurátorské práci plní svoji funkci dodnes.

Příspěvek na varhany je možné poukázat na účet nadace číslo 2109930876/2700 nebo dárcovskou SMS na 87 777. Další možností podpory je "adopce" píšťal budoucích varhan, a to v šesti cenových hladinách od 2000 do 30 tisíc korun.