Založen byl už v roce 1721. Dramaturgií koncertu, který byl velkým zážitkem i příjemným naladěním do nadcházejícího období adventu, se prolínala významná výročí letošního roku 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 1025. výročí přijetí křesťanství na Rusi.

Akci pořádá Zlínský kraj a výtěžek ze vstupného bude věnován na charitativní účely prostřednictvím tradičního Novoročního koncertu. V den konání koncertu byla rovněž v historickém kostelíku Zjevení Páně Cyrilka zpřístupněna výstava pravoslavných ruských ikon. Ty pocházejí z výtvarné dílny Natalie Gorkovenko, která v současné době navazuje na starobylou tradici vyšívání obrazů Ježíše Krista, Bohorodičky a výjevů ze života světců.

(hed)