Uvidíte pracovní stůl a pomůcky, které J. V. Scheybal používal při své práci, výběr z jeho sbírek a perokresby. Vše doplňují zákoutí ve stylu lidové jizby. Za zmínku stojí také kabinet kuriozit s výstavkou kramářských písní, snářů a tarokových karet. Část exponátů je zapůjčena z Muzea Českého ráje v Turnově, které s Jabloneckým kulturním a informačním centrem spolupracuje.

Nové prvky dotvořily i turistické informační centrum v přízemí domu. Naleznete zde ucelenou nabídku regionálních propagačních materiálů, map a knih, k dispozici je internet. Můžete využít také bezplatné šatny a automatu na vodu.

Historii domu a osobnosti s ním spjaté vám přiblíží informační panel v druhé místnosti informačního centra, kde si zblízka prohlédnete pamětní medaili ke znovuotevření bývalé fary a záslužnou medaili Statutárního města Jablonec nad Nisou PRO MERITIS, která byla manželům Scheybalovým udělena v r. 2012 in memoriam.

Celý dům byl slavnostně představen zástupcům Statutárního města Jablonec nad Nisou v úterý 4. 6. 2013 včetně první velké výstavy v Městské galerii MY s názvem „Ilustrátor Adolf Kašpar", která zahájila stálý provoz galerie na nové adrese.