Zábavně-naučné centrum iQpark, které je prvním science centrem v České republice, si zakládá na interaktivnosti a hravosti většiny exponátů. Návštěvníci, mezi kterými zdaleka nejsou jen školáci a rodiny s dětmi, ale lidé všech věkových skupin a nejrůznějších zájmů zde mají možnost si na exponáty sahat, komunikovat s nimi, experimentovat za využití všech smyslů. Poznávají při tom nejen sebe sama, ale i nejrůznější zákonitosti jevů, se kterými se setkávají v každodenním životě. Ohlasy jsou zajímavé: například, že až zde někteří pochopili Pythagorovu větu, jak funguje splachovací záchod, nebo jak vzniká elektrický proud…

Ne, nemusíte se obávat, nikdo vám nebude v prostorách iQparku zjišťovat vaše IQ, jak by se podle názvu centra mohlo zdát, ani zde nejsou jen samé technické a naučné exponáty. V expozicích najdete i desítky kvizů, hlavolamů, zajímavostí a kuriozit, vodní hrátky, labyrinty, optické a jiné klamy. Chcete-li, můžete poznávat hlasy ptáků, zahrát si elektronické pexeso nebo si vyzkoušet různé triky, jak se třeba pomocí tzv. klíčování stanete moderátorem televizní předpovědi počasí.

V loňském roce byly expozice iQparku výrazně rozšířeny a doplněny o desítky nových interaktivních exponátů. Podnětem k expanzi nebyla jen ambice udržet dominantní postavení v této oblasti, ale hlavně uspokojit stále rostoucí zájem veřejnosti. Vždyť jen loni ho navštívilo více než 150 tisíc návštěvníků z Česka, ale i z Německa a Polska. O jeho kvalitách svědčí již dvojí oceněním od České fyzikální společnosti, o oblíbenosti pak nedávné vítězství v anketě portálu CzechTourismu Kudyznudy jako nejoblíbenější turistické aktivity v regionu.

Další novinkou iQparku jsou zábavné pokusy a víkendové workshopy, demonstrace Van de Graaffova generátoru Teslova transformátoru a různé pokusy s elektřinou či chemické experimenty. Při nich si jejich účastníci mohou sáhnout na 500 tisíc voltů, při pokusech s kapalným dusíkem kladivem rozbouchat růži na prach, nebo změnit rajče na pingpongový míček…

Rozšířený iQpark nabízí desítky nových exponátů, ale i novou kvalitu v podobě dalšího zatraktivnění již tak bohaté nabídky využití volného času všech generací. Je součástí libereckého zábavního komplexu Centrum Babylon, ve kterém najdete vedle věhlasného aquaparku i řadu dalších atrakcí pro zpříjemnění výletu. Otevřeno je denně včetně sobot a nedělí, vždy od 10 do 20 hodin. Více na www.iQpark.cz.