Výstava, která prezentuje strom jako domov pro mnoho různorodých obyvatel, je rozdělena na tři základní biotopy: smrk a dub zastupují les, vrba prostředí u vody a jabloň venkovskou zahradu.

U čtyř stromů v životní velikosti je prezentován život v koruně, kmeni a v kořenech stromů. V každém biotopu je kolekce preparátů savců, ptáků, obojživelníků, hmyzu, modelů hub a lesních plodů.

Výstava je interaktivní, nabízí mnoho zajímavých činností a hravých prvků pro všechny věkové kategorie. Dotykové obrazovky se zvuky či zpěvy živočichů, práci s mikroskopem, puzzle, skládačky, hmatové hry, testování vědomostí aj.

Součástí výstavy je více než 70 vycpanin, kterých se návštěvníci mohou dotýkat. Jsou upraveny tak, aby nezpůsobily žádné zdravotní problémy. Přijďte se přesvědčit, i stromy mají své nájemníky.