Neméně zajímavá je budova bývalé židovské synagogy, v níž se nalézá muzeum s expozicí Rybářská tradice ve Vodňanech, nebo městská galerie v budově radnice, v níž jsou k vidění pamětní síně J. Zeyera a Fr. Heritese, originály kartonů M. Alše či nález zlata u Křepic. Příjemnou chvilku můžete zažít při procházce kolem městských hradeb.

K tradičním řemeslům ve Vodňanech patřilo mlynářství. Dodnes se zde nachází 11 mlýnů. V Mosteckém mlýně je přístupná expozice mlynářství a vodní turbíny. Vodňany leží v samotném srdci rybniční krajiny jižních Čech. Rybníky a ryby jsou s městem spojeny už více než půl tisíciletí. K tradicím města patří výlovy rybníků. Poslední výlov v roce s pasováním nových rybářů a ochutnávkou koláčů se odehrává na Dřemlinském rybníce.

Významnou událostí jsou také jarní Vodňanské rybářské dny. V okolí města se nachází mnoho příjemných cyklotras, turistických i hypologických stezek. Za zmínku stojí poutní místo Lomec s oltářem podle chrámu sv. Petra v Římě, k němuž vede půvabná Zeyerova stezka, zřícenina hradu Helfenburka s krásným výhledem do krajiny nebo vodní zámek Kratochvíle, v jehož zahradách se konají letní divadelní představení.