Choceň leží na rozhraní skalnatého údolí a široké nivy Tiché Orlice. První zmínka o městě pochází z roku 1227. Mezi zajímavosti Chocně patří: údolí Tiché Orlice s přírodní rezervací Peliny, Bošínská obora se staletou doubravou, náměstí s novorenesanční radnicí z roku 1881 a Mariánským sloupem z roku 1760, barokní kostel sv. Františka Serafínského a zvonice, Orlické muzeum v prostorách zámku, zámecký park.

Novinkou v letošním roce je označení středověkých hrádků a hradišť informačními panely. Toto delší, ale ne příliš náročné putování rozhlehlými lesy podává základní informace o historii a přírodě v okolí Chocně.

Nově vybudovaná cyklostezka z Chocně do Ústí nad Orlicí se dále rozbíhá do České Třebové nebo do Letohradu a vede nádherným údolím Tiché Orlice a Třebovky. Kvalitní asfaltový povrch a minimální převýšení vyhovuje především in-line bruslařům, rodičům s dětmi a vozíčkářům.

Tichá Orlice je také vhodná pro vodní turistiku. Řeka od Ústí nad Orlicí plynule teče, ale pod Brandýsem nad Orlicí do Chocně je často zpomalována jezy.

Nádraží Choceň získalo titul nejkrásnější nádraží České republiky 2010. Veřejnost ocenila zdařilou rekonstrukci výpravní budovy v Chocni, která si i po modernizaci v letech 2003 až 2005 zachovala novorenesanční vzhled z konce 70. let 19. století.

Informační centrum města Choceň
Tyršovo náměstí 301
565 15 Choceň
tel./fax: 465 461 949
e-mail: ic@chocen-mesto.cz