„Olomouc se může pyšnit velkým množstvím sakrálních staveb. Z toho pramení naše snaha, aby památky byly přístupné v průběhu roku návštěvníkům města. Také letos podporujeme otevření nejznámějších kostelů veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora Jan Holpuch.

Rada města rozhodla o rozdělení částky dvě stě osmdesát tisíc korun mezi farnost svatého Mořice, katedrálu svatého Václava a kostel Panny Marie Sněžné.

„Zajístíme tak během turistické sezony zpřístupnění kostelů každý den minimálně od 9 do 17 hodin. S tím také souvisí zajištění průvodcovské služby, která bude provázet turisty vždy od úterý do soboty ve stejný čas. Částku stočtyřicet tisíc korun hodláme přidělit farnosti svatého Michala na zpřístupnění kostela a kaple svatého Sarkandra,“ dolpnil Holpuch.