Dílo této známé výtvarnice je tak největším svého druhu v českých zemích.

Basreliéf znázorňuje tradiční výjev Nanebevzetí Panny Marie. Zajímavostí je rovněž, že vznikl díky velkorysosti dárce, který si přál zůstat v anonymitě.

Domažlická farnost nechala při této příležitosti osadit do jižního vchodu mříž, aby přes chrámovou loď bylo vidět do postranní kaple, kde je dílo umístěno.

V letních měsících pak farnost zajistí několik hodin denně vstup do kostela zejména pro turisty, protože se očekává velký zájem o tento unikát.