Cílem soutěže je zapojit turisty a návštěvníky informačních center do hodnocení kvality poskytovaných služeb a aktuálnosti informací, ochoty a profesionality obsluhujícího personálu, nebo přívětivosti prostředí kanceláře.

Pro své oblíbené informační centrum návštěvníci budou moci hlasovat prostřednictvím stránek www.denik.cz/infocentra. Hned poté, co se turisté rozhodnou hlasovat, budou podrobeni malé místopisné zkoušce. Musí totiž nejdříve kliknout na kraj, v němž se jejich favorit nachází. Následně se otevře seznam s informačními centry v příslušném kraji a v něm informační centrum označí.

Prvních pět informačních center s nejvyšším počtem hlasů bude posouzeno mystery shopingem - utajenou návštěvou - která v případě nekvalitních služeb některého z pěti TIC může ještě zamíchat pořadím. Po dobu soutěže budou na stránkách průběžně umisťovány aktuální informace o letošní turistické sezoně, o činnosti jednotlivých informačních center a další zajímavosti z regionů ČR.

Soutěž bude zahájena 15. června a ukončena 31. července 2012. Informace o soutěži získají zájemci v tištěných regionálních titulech Deníku a také v informačních centrech. Nejlepší informační centra v každém kraji budou oceněna.