Podávají zde informace o turistických zajímavostech, ubytování, stravování, tlumočnických, průvodcovských a překladatelských službách, pamětihodnostech, kulturních a sportovních akcích a dalších službách ve městě. Prostřednictvím webu www.jablonec.com zveřejňuje aktuality týkající se dění ve městě a Jizerských horách.

Vše na jednom místě

Informační centrum dále vydává katalogy a další informační materiály o regionu Jizerských hor. Prodává mapy, brožury, knihy s regionální tématikou, DVD, suvenýry, pohlednice, jízdenky, známky, turistické známky a vizitky atd. Nabízí bezplatný přístup na internet za účelem vyhledání informací souvisejících s oblastí cestovního ruchu. Prostřednictvím videa představuje návštěvníkům atraktivity Jablonce nad Nisou a Jizerských hor.

Turistické informační centrum je jedním z hlavních pilířů společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. Dalšími jsou Památník Jany a Josefa V. Scheybalových věnovaný životu a dílu významných místních národopisců, který se nachází v podkroví domu nad infocentrem, přilehlý kostel sv. Anny a ekocentrum. Spolu s těmito subjekty se infocentrum podílí na organizaci přednášek, koncertů, výstav, tvořivých dílen a dalších akcí. V prvním patře Domu Jany a Josefa V. Scheybalových sídlí také Městská galerie MY. Pořádá tematické výstavy věnované především osobnostem spjatým s naším krajem.

Turistické informační centrum - interiér

Hudební cyklus Jablonecké kostely

Informační centrum také pořádá cyklus „Jablonecké kostely", jehož cílem je zpřístupnit čtyři sakrální památky v centru Jablonce nad Nisou mimo dobu bohoslužeb: kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kostel Dr. Farského, kostel sv. Anny a kostel Povýšení sv. Kříže. Součástí je doprovodný program formou koncertů, které se konají v jednom z kostelů vždy od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

V srpnu se 5. 8. koná houslový koncert (Eva Schäferová, host Jan Zrostlík) v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 12. 8. zazní barokní hudba (Jana Lišková – Kvochová, cembalo, Ilona Veselovská, flétny) v kostele Dr. Farského, 19. 8. varhanní koncert (Jana Havlíčková) v kostele sv. Anny a 26. 8. dechová harmonie (soubor ZUŠ Jablonec nad Nisou pod vedením Vladislava Krejčíka) v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Kostel sv. Anny s Domem Jany a Josefa V. Scheybalových v pozadí.

Značkománie

Jablonecké kulturní a informační centrum je jedním z infocenter, které se zapojilo do projektu s názvem Značkománie. Tento nový a zcela netradiční projekt odstartoval v dubnu letošního roku. Cílem projektu je vylákat lidi ven od počítače a podpořit tak turistiku v našem regionu. Hravou formou turisté sbírají body za navštívená místa a na památku si zakoupí samolepku s názvem obce. Tu si pak mohou nalepit buď do sběratelského alba (jedna z odměn za nasbírané body) nebo kamkoliv jinam - třeba na zadní okno auta.

Značkománie je určená pro všechny, kteří rádi cestují, poznávají zajímavá místa, fotí se a soutěží. Připojit je možné kdykoliv. Podmínkou je navštívit webové stránky www.znackomanie.cz, zaregistrovat se a pak se sám či s přáteli fotit u značek vjezdu do města, městysu či obce. Soutěž začíná nahráním pořízených fotek na web. Za navštívené obce čekají na účastníky odměny nejen virtuální, ale i reálné, dále zábavné hry o ceny, statistiky a mnoho dalšího.