I když není nejstarší, je hodně starý. Vznik duny sahá až do doby ledové. Vědci se zatím nedopátrali skutečného údaje, takže jedni uvádějí pozdní dobu ledovou, druzí starší holocén, neboli nejmladší geologické období, které začalo koncem poslední doby ledové. Tedy 10 000 – 8500 let před naším letopočtem.

Jisté je, že vznikla navátím písku z Lužnice a že v podmínkách CHKO Třeboňsko, která se řadí mezi významné mokřady, je výjimečná. A pro běžného občana také nepřehlédnutelná, i když vstup na ni není povolen.

Pískový přesyp byl v roce 1954 zapsán mezi zvláště chráněná území. Zabírá plochu o rozměrech 80 x 60 metrů a nad terénem se tyčí do výšky čtyř metrů. Dosud je velice dobře zachovaný.

Tato lokalita, nacházející se kilometr severozápadně od Vlkova u Veselí nad Lužnicí, je také významnou přírodní rezervací, která je domovem vzácné flory i fauny. Brzy na jaře tu kvetou porosty kolence Morisonova, roste tu kostřava vláskovitá i drsnolistá, paličkovec šedavý a další pískomilné rostliny. Ze živočichů jsou vidět volné kolonie velké samotářské včely Andrena vaga, různé druhy kutilek a hrabalek a zjištěn byl i výskyt teplomilné mouchy Trixoscelis marginella. V píscích probíhá vývoj larvy vzácného listokaza Anisoplila villosa a doma je tady i slíďák Arctosa perita.